• THƯ VIỆN ẢNH THIẾT BỊ-CÔNG NGHỆ

THƯ VIỆN ẢNH THIẾT BỊ-CÔNG NGHỆ

 

 

Máy cắt dây

Máy tiện, phay CNC

Máy bắn điện

Khu vực xưởng gia công CNC

Máy khoan cơ

Máy mài

Máy mài khổ lớn 500×1200

Máy Taro tự động

Máy phay cơ

Khu vực xưởng sản xuất

Máy dập shimomura  400 Tấn

 

Máy đột CNC AMADA ARIES 245

Máy chấn Kruman 3200mm

Máy chấn AMADA 2400mm

Scroll
0846 244 788 Ms. Quyên
0846 244 788 Ms.Quyên