• VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn đồng lòng trong công việc, lấy tập thể làm định hướng chung.

Chúng tôi tôn trọng văn hóa vùng miền, tôn giáo, tín ngưỡng phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Lan Hùng Phát là ngôi nhà chung, chúng tôi luôn đề cao chính sách ” Tương thân tương ái “, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp phòng ban, bộ phân lấy ý kiến nhân viên để tạo môi trường làm việc cởi mở thân thiện, tôn trọng lẫn nhau.

Chúng tôi cung cấp suất ăn trưa và tăng ca chất lượng,  miễn phí cho toàn bộ nhân viên.

Chúng tôi hỗ trợ kí túc xá an toàn, sạch sẽ, miễn phí gần công ty cho tất cả nhân viên có nhu cầu.

 

Scroll
0846 244 788 Ms. Quyên
0846 244 788 Ms.Quyên